Millab Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap som leverer rådgivningstjenester til alle typer byggherrer. Vårt spesialfelt er innen mur- og betongrehabilitering, men vi påtar oss også prosjektledelse og byggeledelse av andre byggarbeider. Vi påtar oss oppdrag for både private og offentlige byggherrer.

Utvalgte prosjekter

Haugenstua borettslag

2018

haugenstua-bilde

Pilestredet 35 / OsloMet

2018

Pilestredet 35

Mannheimen, Rujkan

2018

Mannheimen-bilde